Start Lyrics Ahn Jae-wook ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Ahn Jae-wook > Red in Ahn Jae-wook > Start

Ahn Jae-wookLyrics
Album list
Related Video

Ahn Jae-wook

Start

Han cham eul hae mae ut da koh oh ren kee da rim ae man yi weh ro wot do koh
yi gen nuh ae gae mal ha koh ship uh nul sa rang ha koh it da koh
hon ja rah neun gae ik sook hae jeen na ae gae hae uh jim ae jee chin na ae gae
ni ka on keh ya jom nut ut jee man jee nan ah pum mo do it eu ra go

Nuh ae gae joo koh ship uh na ae mo dun girl nun ke rug ke bat kee man ha myun dae
nul jee keum chuh rum ham kae it uh jo ke kuh ha na myun nan hang bok hae
na ae gae ye kee hae ba nuh ae mo dun girl nan ke rug ke dut kee man hal te ni
ja yi jae boo tu si jak in kuh ya nan da si tae uh nan keh ya
cham oh rae hon ja yot jee man hang sang uh kut na neun sa rang him dul ut jee man
da si na ae kae sa rang yi what go ke gae nuh rah seo go ma wo

Se sang yi ran gae ma um got jee an ah seo ka keum do rup kee neun ha jee man
Find more lyrics at ※ Mojim.com
ni ka it kee ae sal ah bol man hae nae uh keh ae kee dae nun gam ah ba
nuh ae gae joo koh ship uh na ae mo dun girl nun ke rug ke bat kee man ha myun dae
nul jee keum chuh rum ham kae it uh jo ke kuh ha na myun nan hang bok hae
na ae gae ye kee hae ba nuh ae mo dun girl nan ke rug ke dut kee man hal te ni
ja yi jae boo tu si jak in kuh ya nan da si tae uh nan keh ya

Chuh um nae gae oh done nal ke neu kim chuh rum un jae ka jee nan byun ha jee an ah
neul ni kyu te seo nul jee kyu joo neun jak eun ha neul yi dae a jool kae
the up si sul peun nal do woo wool han nal do nun yi jae da si hon ja ka ah nya
ni nun ae bee chin na rul bo myun seo nan da si tae uh nan kuh ya
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics