UNDEAD PARTY (Member vocal ver.) 歌詞 A9 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手A9暫存UNDEAD PARTY (Member vocal ver.)

A9歌詞
專輯列表
相關影音

A9

UNDEAD PARTY (Member vocal ver.)

Midnight
Kusaki ga nemuri
To ring
Kane wa narashita
The end?
Tsugeru hajimari
Let's get this party started now!
Kubisu wo soroe
Kick off
Tobira wo akero
Knock knock
Machikirenai ze
Let's get this party started

Here we go (UNDEAD!)
Raise your hands (UNDEAD!)
Screaming out (UNDEAD!)

Hazurekaketa sekai no kansetsu majinaeba
Ori no naka no akui ga kiba wo muku no darou

Midnight
Kusaki ga nemuri
To ring
Kane wa narashita
The end?
Tsugeru hajimari
Let's get this party started now!
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Kubisu wo soroe
Kick off
Tobira wo akero
Knock knock
Machikirenai ze
Let's get this party started

Here we go (UNDEAD!)
Raise your hands (UNDEAD!)
Screaming out (UNDEAD!)

Bake no kawa de yukai ni kashou wo tanoshime
Ukiyobanare mo shouchi de konya wa sawagou ze

Live and let die
Live and let die
Live and let die

Here we go (UNDEAD!)
Raise your hands (UNDEAD!)
Screaming out (UNDEAD!)

Hazurekaketa sekai no kansetsu majinaeba
Ori no naka no akui ga kiba wo muku no darou
Bake no kawa de yukai ni kashou wo tanoshime
Ukiyobanare mo shouchi de konya wa sawagou ze.
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網