Po To W³aœnie (Norwid) 歌詞 Closterkeller ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手ClosterkellerScarletPo To W³aœnie (Norwid)

Closterkeller歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Closterkeller

Po To W³aœnie (Norwid)

Coraz to z Ciebie jako z drzazgi smolnej
Woko³o lec¹ szmaty zapalone
Gorej¹c nie wiesz czy stawasz siê wolny
Czy to co Twoje bêdzie zatracone
Czy popiӳ tylko zostanie i zamêt
Co idzie w przepaœæ z burz¹.
Czy zostanie
Na dnie popio³u gwiaŸdzisty dyjament
Wiekuistego zwyciêstwa zaranie?

Wiary dziœ ¿yczê Tobie, ¿e zostanie
Bo na tej ziemi jesteœ po to w³aœnie
By z ognia zgliszcza
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Móg³ powstaæ dyjament
Wiekuistego zwyciêstwa zaranie

Czy wiesz, ¿e jesteœ po to w³aœnie!

Po³ӿ rêkê na sercu
Otwórz oczy szeroko i skacz!
Powiedz: Teraz lub nigdy
Zamiast: Bêdzie co ma byæ
I nie czekaj a¿ g³ód spe³ni
Twoje cierpienie! Tak!
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網