Sztuka Ambicji 歌詞 Closterkeller ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手ClosterkellerGraphiteSztuka Ambicji

Closterkeller歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Closterkeller

Sztuka Ambicji

Tak chyba wcale nie musia³o byæ
Ja przecie¿ nie zrobi³am z³ego nic
Prócz paru s³ów rzuconych w gniewie gdy
Mój teatr gestów sp³on¹³ i skoñczy³y ³zy

Ambicji sztuka, sztuka ambicji
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!

Rozgrywka dla najwiêkszych - nie dotykaj mnie!
Popatrz mi prosto w oczy - wszystko zmienia siê
Za pionka poddasz króla i us³yszysz 'mat!'
Lecz ju¿ nie mo¿na cofn¹æ ruchu, taka gra.

更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Ambicji sztuka, sztuka ambicji
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!

Wygra³eœ, lecz czy bêdziesz dobrze spaæ?
W tej grze zwyciʿa rozum a nie sztywny kark
Straci³eœ sw¹ królow¹ i zosta³eœ sam
Na innej szachownicy ju¿ z kimœ innym gram

Ambicji sztuka, sztuka ambicji
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網