Dwa Dni (Grafitowy) 歌詞 Closterkeller ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手ClosterkellerGraphiteDwa Dni (Grafitowy)

Closterkeller歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Closterkeller

Dwa Dni (Grafitowy)

Zbyt blisko s³oñca
I ja teraz œwietlista
Czy wiesz jak pali
Gdy zamieniasz moje serce w twardy kryszta³ ?

Schowana w trawie
Jak kwiat poœród swoich liœci
Gdy patrz¹c w górê czekam
Wolno zabierasz moje myœli

Grafitowy kolor nieba
Grafitowy oddech œcian
Dwa dni wœród oczekiwania
Dwa dni - d³ugo, d³ugo tak

更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Czas coœ zabija ...

Zbyt blisko s³oñca
I ja teraz wpӳ spalona nic nie wiem
Pêkaj¹ mury œwi¹tyni
Choæ czekam na Ciebie, coœ siê chwieje

Grafitowy kolor nieba
Grafitowy oddech œcian
Dwa dni wœród oczekiwania
Dwa dni - d³ugo, d³ugo tak

Czas coœ zabija ...
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網