Se-Ma-Se-Nay Ku 歌詞 神木與瞳 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網團體歌手神木與瞳為你而活Se-Ma-Se-Nay Ku

神木與瞳專輯介紹
歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

神木與瞳

Se-Ma-Se-Nay Ku

Ho I Ye Ho Ha I Ye
Ho I Ye Ho Ha I Ye
Su Ma Se Nay Ku Hu Ho
Ho Hai Hei Hai Ya ... ...

Ho I Ye Ho Ha I Ye
Ho I Ye Ho Ha I Ye
Su Ma Se Nay Ku Hu Ho
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Ho I Ya ... Ho I Hei Ha Ho hai ya ... ...

Ho ... ... Ho ... ...
Ho ... ... Ho ... ...[00:09.09]神木與瞳(黃美珍) - Se Ma Se Nay Ku
[00:19.09]專輯:為你而活
[00:29.09]
[00:39.09]
[00:41.09]Ho I Ye Ho Ha I Ye
[00:46.89]Ho I Ye Ho Ha I Ye
[00:52.75]Su Ma Se Nay Ku Hu Ho
[00:58.29]Ho Hai Hei Hai Ya ... ...
[01:03.26]
[01:04.51]Ho I Ye Ho Ha I Ye
[01:10.43]Ho I Ye Ho Ha I Ye
[01:16.22]Su Ma Se Nay Ku Hu Ho
[01:20.67]Ho I Ya ... Ho I Hei Ha Ho hai ya ... ...
[01:27.40]
[01:28.65]Ho ... ... Ho ... ...
[01:40.36]Ho ... ... Ho ... ...
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網