JB 專輯列表 共收藏 3張專輯 3首歌詞 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


魔鏡歌詞網男生歌手JB
JB【 共收藏 3 張專輯, 3 首歌 】
歌曲列表方式 專輯列表(時間) 歌名列表(字數) 歌名列表(筆劃)
專輯名稱 年份 歌曲列表    
潮共 粵語
2018-08
1.潮共
點解咁撚肥 粵語
2018-07
1.點解咁撚肥
move on 粵語
1.move on

修改 專輯資訊

回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網