Cho Deok Bae 專輯列表 共收藏 1張專輯 2首歌詞 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


魔鏡歌詞網日韓歌手Cho Deok Bae
Cho Deok Bae【 共收藏 1 張專輯, 2 首歌 】
歌曲列表方式 專輯列表(時間) 歌名列表(字數) 歌名列表(筆劃)
專輯名稱 年份 歌曲列表    
Be a Mirror 韓文
2017-11
1.Be a Mirror (提供)2.Be a Mirror (Instrumental) - Instrumental (提供)

修改 專輯資訊

回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網