GAI( 周延 ) 歌名列表 共收藏 27首歌詞 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


魔鏡歌詞網男生歌手GAI( 周延 )
GAI( 周延 )【 共收藏 27 首歌 】
歌曲列表方式 專輯列表(時間) 歌名列表(字數) 歌名列表(筆劃)
 歌名 作詞 作曲 日期
1 一百零八 (Live) GAI  
2 大人物 GAI周延 GAI周延 2019-01
3 山外青山樓外樓(& 李嘉格) GAI周延、楊耀程 劉洲 2018-08
4 天乾物燥 GAI K11 2017-07
5 天乾物燥(伴唱帶)(提供) GAI K11 2017-07
6 火鍋底料 GAI K11 2017-07
7 包間 GAI周延 GAI周延 2018-10
8 只聽自己的歌 (Live) - GAI/趙濤 Gai/趙濤  
9 永不獨行(& 艾熱) GAI、艾熱 GAI、艾熱 2019-01
10 光宗耀祖 Gai周延 GAI周延、老道 2018-10
11 你猜我猜不猜(& Bridge) GAI, Bridge GAI, Bridge 2017-08
12 我愛王斯然 GAI周延 老道、GAI周延 2018-10
13 見字如面 GAI周延 老道、GAI周延 2018-10
14 見字如面 GAI周延 GAI周延、老道 2018-07
15 垃圾話 GAI周延 GAI周延 2018-10
16 垃圾話 GAI周延 GAI周延 2018-07
17 勇敢一點 袁惟仁 袁惟仁 
18 紅旗車 GAI周延 GAI周延、老道 2018-10
19 超社會 GOSH 重慶說唱/饒舌 GAI 
20 圓周率 GAI周延 老道 2018-10
21 圓周率 GAI周延 老道 2018-06
22 萬里長城 GAI周延、臨渡 GAI周延、老道 2018-10
23 萬里長城 GAI (周延)、臨渡 GAI (周延)、老道 2018-05
24 螢火蟲 GAI(周延) GAI(周延) 
25 鋼鐵俠IronMen   
26 豁得凶 GAI周延 GAI周延、老道 2018-10
27 豁得凶 Gai Gai / 老道 2018-08

回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網