魔鏡歌詞網

關於 l + sing 搜尋歌詞 共有 500 個 符合。
這是第 1 至 100 ,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】

專輯 ( 頁面連結 ) 歌名 ( 頁面連結 )( 部分歌詞 )
1 2.Diamond鑽石 on every single song I spit因為這是必須的成為傳奇的資格得到Title的飢渴我說過我是路克天行者 Oh yeah Imma訂新規則超越自己每首饒舌身手像個靈魂刺客寫的每首R&B都把妳逼到瘋了 I flex hard I'm a diamond Crush ... th your bullshit I've been messing around with your main girl Did you
2 2.Saving Snowy vin'Snowy Everybody sing it with me You'll find your way home The way home is where the heart is You'll f
3 7.人格分裂(VOX玩聲樂團人格分裂 Demo版) 有什麼好說這次不要錯過穿拖鞋的我的承諾 sing a little song about you cause i dream a little dream about you baby here is the
4 4.黃色派對 lick clap singing Taiwan人們知道我的膚色黃種Yellow we from the Taiwan不同方式Hellow黃色馬子太像you want the bad girl OK讓我見識妳的Level Oh~拜託同學別想太多 OH~就是醞釀的足夠 Oh~讓我見識你 ... e do black& yellow click clap singing Taiwan人們知道我的膚色黃種Yellow we from the Taiwan不同方式Hellow黃色馬子太像you want the bad girl OK讓我見識妳的Level關於黃鬼的派對 Yellow Gang My Boys Ice ... e do black& yel
5 1.Diamond鑽石 on every single song I spit因為這是必須的成為傳奇的資格得到Title的飢渴我說過我是路克天行者 Oh yeah Imma訂新規則超越自己每首饒舌身手像個靈魂刺客寫的每首R&B都把妳逼到瘋了 I flex hard I'm a diamond Crush ... th your bullshit I've been messing around with your main girl Did you

6 9.Gimme Love to die for but you sing out of pitch You carry me up and I end up in stiches You're so hot Send me dirty
7 3.Sing With Me 閉上雙眼3.Sing With Me韓劇名不虛傳片頭曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲黃冠倫、李晉瑋揚起夢幻穩固我的堅定寫下不安將它驅逐出境別再說我是一意孤行暴風侵襲手掌沾滿了泥傾盆大雨澆不熄我前進帶著行囊我會繼續旅行不寂寞只要一顆心一對翅膀一束光就足夠(放手一搏)在逆流的人 ... 湖水悄悄蕩過總有一天我綻放的時候 I just wanna sing a song. Would you sing with me?
8 1.閉上雙眼 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯1.閉上雙眼韓劇告白夫婦Go Back片尾曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲李晉瑋、李玉璽、劉孟淮、翁士堯、王家偉、蔡豪走在熟
9 2.沒那麼脆弱 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯2.沒那麼脆弱韓劇名不虛傳片尾曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲溫奕哲你送我的那雙鞋陪我走得比你陪我遠但無所謂無所謂總有哪一天
10 3.再見了不安 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯3.再見了不安韓劇沒關係不是機器人片尾曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲李晉瑋、李玉璽、謝達孝、翁士堯、劉孟淮沒來由的害怕今天
11 4.Sing With Me 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯4.Sing With Me韓劇名不虛傳片頭曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲黃冠倫、李晉瑋揚起夢幻穩固我的堅定寫下不安將它驅逐出境別再說我是一意孤行暴風侵襲手掌沾滿了泥傾盆大雨澆不熄我前進帶著行囊我會繼續旅行不寂寞只要一顆心一對翅膀一束光就足夠(放手一搏)在逆流的人 ... 湖水悄悄蕩過總有一天我綻放的時候 I just wanna sin
12 5.異鄉 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯5.異鄉作詞李玉璽作曲李玉璽編曲黃宣銘背離家鄉到了多遠的地方踏在不熟悉的文化上望著相同的月光身在異鄉輕輕對著孤單說話是
13 6.夢 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯6.夢韓劇經常請吃飯的漂亮姐姐片尾曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲溫奕哲最近我總做著相同的夢夢中的我是多麼勇敢小小的我說 I
14 7.遇見了你 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯7.遇見了你作詞李玉璽作曲李玉璽編曲謝達孝說來像一場荒謬的電影我遇見了你夜空中多了想念和流星也藏了秘密眼神相會一刻就譜
15 8.失格旅人 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯8.失格旅人作詞李玉璽作曲李玉璽編曲李晉瑋我該從何處釋放人生我該在哪裡拾起遺落的風箏我該向何處展開旅程荒野中找尋著希望
16 9.This Is How We Said Goodbye 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯9.This Is How We Said Goodbye電影有一種喜歡片頭曲作詞李玉璽作曲李玉璽編曲李晉瑋、李玉璽、
17 10.句點 李玉璽-李玉璽 Sing With Me 全創作專輯10.句點作詞李玉璽作曲李玉璽編曲周菲比關於我的天真你變得陌生面對你的冷熱我試著不問快樂積了灰塵對話無聲破損眼裡沒了波
18 1.超級冠軍 Football Gang Remix(feat. Fabian Mazur) 都聽得見全都會發現 Sing it like123畫面全部接入memories123一起進入這新世界 ... 都聽得見全都會發現 Sing it like123畫面全部接入memories123一起進入這新世
19 8.The Earth Smiled ear birds sing happy we can see deep blue sky deep blue sea just to be quiet nobody remonstrate. we can hear birds ... emonstrate. we can hear birds sing happy we can see deep blue sky dee
20 1.Sing with me 李玉璽-Sing With Me1.Sing with me作詞李玉璽作曲李玉璽編曲黃冠倫、李晉瑋揚起夢幻穩固我的堅定寫下不安將它驅逐出境別再說我是一意孤行暴風侵襲手掌沾滿了泥傾盆大雨澆不熄我前進帶著行囊我會繼續旅行不寂寞只要一顆心一對翅膀一束光就足夠(放手一搏)在逆流的人海中我知道有你陪我 ... 湖水悄悄蕩過總有一天我綻放的時候 I just wanna sing a song. Would you

21 1.放棄 or不放棄 Everybody singing Everybody moving Everybody singin
22 1.睡前故事 都為你靈魂驚呼想給你sing a song給你24小時保護這一首Simple song沿途不打烊的祝 ... 途不打烊的祝福想給你Sing a song去定格你獨有的幸福這一首Simple Song你的睡前故事 ... 不會坑的態度。想給你sing a song給你24小時保護這一首Simple song沿途不打烊的祝 ... 途不打烊的祝福想給你Sing a song去定格你獨有的幸福這一首Simple Song你的睡前故事專屬 Can't be a simple song Can't be a ..
23 4.Sing Sing Sing 拜彌賽亞4.Sing Sing Sing作詞古晧作曲 Chris Tomlin Daniel Carson Jesse Reeves Matt Gilder Travis Nunn ... eeves Matt Gilder Travis Nunn Sing Sing Sing與天堂同聲齊奏這樂章 Sing Sing Sing發自肺腑唱感恩歌吶喊著至聖尊名哦Jesus我怎能夠不熱愛開天闢地的摯愛萬 ... 穌全地救贖為你而活 Sing Sing Sing與天堂同聲齊奏這樂章 Sing Sing Sing發自
24 1.太多太多(2018新版) 太多電動代步工具得輕功來閃過太多太多全民Singpass不會唱歌怎麼活大家用手機買菜阿嫲嚇到去了四排坡全自助的Terminal4建國一代不敢再出國太多太多這個夜晚你在想什麼太多太多除了懷舊我們可以做更多愛不愛時
25 4.有輸過無驚過(&阿達) 阿達A-ta̍t洋)人生行一回 jîn-sing kiânn tsi̍t-huê路轉峰迴 lōo tsuán hong huê達)有輸過無驚過ū su--kuè bô kiann--kuè洋)前途若坎坷 tsi
26 1.Braden(feat.自由窩) ray every day every single day but I forget why I pray where my faith Braden Braden Braden Braden Braden
27 1.Little Annoying(Remix) to you missing them days we be taking them trips ay Your lipstick all over my lips ay I put that gold on your wrist ay Never thought that I we ... ell see this day now I'm stressing Power couple we the freshest now I'm lonely get these demos all up off me they say behind every great man is great woman I can ... u ex is I'm going to letJonas sing it to her just like this! CHORUS小煩
28 3.Cool of Lullaby nt her to sing.我要她歌唱 Over and over again噢一首又一首Just ... 一首又一首Just sing it to me只對我歌唱 Oh which high upon t
29 1.太陽 作曲 Hinry劉卓軒編曲 Hinry Sing I miss you more and more I love you more and more誰照耀心中漆黑的自我但每天輕撥空弦回頭望見這永未會結的果 I
30 4.Gimme Love to die for but you sing out of pitch You carry me up and I end up in stiches You're so hot Send me dirty
31 1.走心小賣家 baby baby sing for you every day ok baby baby baby baby ... ry day ok baby baby baby baby sing for you every day ok baby baby baby baby ... ry day ok baby baby baby baby sing for you every day ok baby baby baby baby ... ry day ok baby baby baby baby sing for you sing for you every day every da
32 1.關老爺 ī-sûn爭地盤 tsing tē-puânn為著看板 uī-tio̍h kha̋ng-páng出手 ... guáê jîn-sing會過了遮爾艱苦ē kuè-liáu tsiah-nī kan-khóo敢 ... 光 bô kài tsing-kong老兄弟咧講的倫理 lāu hiann-tī leh kóngê ... ī-sûn爭地盤 tsing tē-puânn為著看板 uī-tio̍h kha̋ng-páng出
33 4.男兒的本色 kê khì-phik人生有夢 jîn-singū bāng毋驚困難 m̄-kiann khùn-lân阻擋阮向前 tsóo-tòng gún hiòng-tsiân勇敢面對一切 ióng-kám bīn-tu
34 2.無期徒刑 nn guá it-singêūn-miā無和解的可能 bô hô-káiê khó-lîng無上訴 ... -jiânê it-sing因果報應 in-kó pò-ìng啊~浪子倔強的心 ah~ lōng-t ... 生若還無夠 kim-sing nā hîng bô-kàu猶有來生 iáu-ū lâi- ... iáu-ū lâi-sing還你予我辜負的真情 hîng lí hōo guá koo-hūê t
35 1.平安 作曲陳建寧編曲 Terence Teo(Singapore)往事吹入窗染天邊半爿紅像你的面容有燒酒芳一抱白頭鬃笑青春風搖帆恩恩怨怨故事講袂完情路路茫茫誰知愛彼呢難春暉恩情重花離枝夢猶原上溫暖的溫暖我將你牽緊緊晟
36 1.Marry Me oul Wanna sing a song記錄我這一刻對你心動 hey U wear the ring(Yahyahhh) Say will U marry me Do something romantic不用套路猜謎註定是命是你一起拿起香檳對你的愛從來都是Double你的脾氣任性照 ... Fantasy Release of soul Wanna sing a song記錄我這一刻對你心動 hey U wear the ri
37 1.Like A Free Bird(自由之鳥) agle fly away eagle single怪人沒法當好壞人不爽所以甩門 eagle simple question不喜歡去管人也不爽被管換個新被單女人西北煩坐到新北站睡到一點半眼睛易眼乾老闆一臉幹要我
38 7.愛的摩卡 星 N̂g Bûn-sing燒燒燙燙的咖啡 sio-sio-thǹg-thǹgê ka-pi感情一點 ... Phài-tuā-sing巧克力摻咖啡 ciǎokèlì tsham ka-pi咱用心去調合 l
39 1.老大借過 lōo上好先去探聽 siōng-hó sing khì thàm-thiann探聽看覓 thàm-thiann khuànn-māi我是有影無影 guá sīū-iánn bô-iánn阮的殺氣 gúnê s
40 2.悲歌 ū-iûê jîn-sing(敢會當閣一擺我的人生)(kámē-tàng koh tsi̍t-pái ... guáê jîn-sing人在江湖 jîn tsāi kang-ôo身不由己 sin put-iû ... guáê jîn-sing越頭看攏是悲 ua̍t-thâu khuànn lóng-sī pi我
41 3.永恆 著我們一起傳遞歡樂 Sing MY song Sing MY song a a Sing MY song Sing MY song a Sing MY song Sing MY song a a Sing MY song Sing MY song a跟著我們一起傳遞歡樂把歌聲揮霍在永恆的光裡勇感的溫柔 ... 也因此都會為你高興 Sing MY song Sing MY song a a Sing MY song Sing MY song a Sing MY song Sing MY song a a Sing MY song Sing MY song a跟著我們一起傳遞歡樂把
42 3.二手單車 tory as I singalong生活步伐在提醒我該回頭走走好想翻過山越過海讓時針都停擺 This is a country song and I wanna share an old story as I ... wanna share an old story as I singalong找回被遺落的舊時光和你一起慢慢拼湊那是用砸掉的撲滿換了一台二手單車追逐的遠方36度曬的好黝亮搭配一身輕便的衣裝輪廓印在陽光的剪影下泥濘衣褲懸掛單車上愛的解讀樸實而無華停靠一下想好好的逛一逛 This
43 1.壞蛋特調 tty girls sing with me. Say hey(Hey) I want all the guys ... hey(Hey) I want all the guys sing with me. Say ho(Ho) Come on everyb
44 3.Deform Diving(Mister493 Remix) and fate meet at a single time and shape a turning point in man's unending search for progress
45 1.做一些數學(Liang Huan Show Live) ght me to sing a song. If you'd like to hear it I can ... f you'd like to hear it I can sing it for you.你在讀我嗎哈爾1110000111000011

46 25.Jingle Bells+ We Wish You A Merry Christmas(&陳曉東) n it is to ride and sing A sleighing song tonight OhJingle bells jingle bellsJingle all the way Oh what f
47 5.DON'T STOP(& C.Jam) like a boss老闆古巴雪茄點亮 Single malt剛到上我的新歌DJ放 YOLO怎麼了你不喝我呸千萬不要浪費機會別再跟我說你有多累管你在街頭還在 club裡給我燥不管你在那裡我的party最可靠要是
48 1.住進你心裡 iang xin Wait for a single word from you say you truly believ
49 9.人生我敬你一杯 我敬你一杯》Jîn-sing Guá Kìng Lí Tsi̍t-pue蕭煌奇 Siau Hông- ... 我敬你一杯 jîn-sing guá kìng lí tsi̍t-pue每一工有進無退 muí ts ... 我敬你一杯 jîn-sing guá kìng lí tsi̍t-pue每一工起手無回 muí ts ... uî tio̍h tsing-kaê nî-huè條件愈來愈低 tiâu-kiānn jú lâi ... 我敬你一杯 jîn-sing guá kìng lí tsi̍t-pue每一工有進無退 muí ts ... 我敬你一杯 jîn-sing guá kìng lí tsi̍t-pue
50 4.封印- Live ou got me singing You got me so excited You got me so excited從未間斷的分隔如果有如果已經氧化成為條件的反射小心翼翼守護著最後的取捨感化了什麼讓我明白一種人類學科無論又如何也會悲傷沉默 You got me so excit ... ient You got me so You got me singing You got me so excited You got m
51 7.致愛- Live 泣請記得還有一首歌 I'll only sing for you Girl It's your song Oh世界變化不停人潮川流不息我只想每個落日身邊都有你如果有一天你會忘記我們的約定沒關係至少有這首歌我再唱
52 9.超級冠軍- Live 都聽得見全都會發現 Sing it like123畫面全部接入memories123一起進入這新世界 ... 都聽得見全都會發現 Sing it like123畫面全部接入memories123一起進入這新世
53 5.Young Sinatra an't stop singing about you What are you doing where you at So pick up the call come on now Oh I can be your young Sinatra If you take me to t ... oung Sinatra And I can't stop singing about you Baby I'm your young Sinatra Baby I'm your young Sinatra Is it too late to apologize For everything I did insane I' ... love with you Oh I can't stop singing about you What are you doing where you at So pick up the call come on now Oh I can be your young Sinatra If you take me to t ...
54 1.羊(Sheep)- Chinese Ver. h I am the sheep ay sing with me Oh that China sheep Oh I am the sheep Oh everybody listen China sheep Li
55 10.UPSIDEDOWN 'll be missing you Even when you're down I'll be around You ... ou're down I'll be around You sing it now oh~~想報答你謝謝在沉淪時能在此聽你說我仍神奇多少苦水逐漸聚成恆河而內傷總有你替我治理我以我的這首歌化解種種悲喜每段和弦振作挫折心理就和你一起去打氣 Baby turn my whole life up side down When yo ... ch a clown Forever I'll be missing you Even when you're down I'll be a ... 自責沒有決心整理I sin
56 1.Bruce Lee(feat. SIMON MARCUS& MONEYEZ) l說的話會當真 like eminem sing for the moment我們trap從城市到鄉村 but i don't give a F聚光燈 Hook you suck you eat下一次喊你吃玻璃
57 1.Singing Bones Mr.asbo-Singing Bones1.Singing Bones作曲 Mr.asbo、jojo you re
58 1.UPSIDEDOWN 'll be missing you Even when you're down I'll be around You ... ou're down I'll be around You sing it now Oh Oh Oh想報答你謝謝在沉淪時能在此聽你說我仍神奇多少苦水逐漸聚成恆河而內傷總有你替我治理我以我的這首歌化解種種悲喜每段和弦振作挫折心理就和你一起去打氣 Baby turn my whole life up side down Whe ... ch a clown Forever I'll be missing you Even when you're down I'll be a ... 自責沒有決心整理I sin
59 1.新計劃 都無法形容你 oh sing the song wo oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh new plan你新事在我們中間 wo oh oh oh oh oh oh oh oh oh I O I O I O oh ... oh oh oh oh oh I O I O I O oh sing the song wo oh oh oh oh oh oh oh oh ... 都無法形容你 oh sing the song wo oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh new plan你新事在我們中間 wo oh oh oh oh oh oh oh I O I O I O oh ... oh oh oh oh oh I O I O I O oh sing the song wo oh oh oh oh oh oh oh oh ... 都無法形容你 oh si
60 7.Hello n the backstageJust singing by herself She is a rock and roll girl Bring up my fender and turn on my spea
61 3.沒你那有我 -iánn你一生受盡的拖磨 lí it-sing siū tsīnê thua-buâ想欲有孝你 siūnn-beh iú-hàu lí無你哪有我性命 bô lí náū guá sìnn-miā細漢時 sè-
62 1.打趴DAPA 種粗活(Let me hear you sing)[chorus]把你們把你們打趴把你們把你們打趴把你們把你們打趴把你們打趴趴趴趴把你們把你們打趴把你們把你們打趴把你們把你們打趴把你們打趴趴趴趴 Everybo
63 5.曾經的愛情 me Now it's time to sing with me Forever love you love you love you直到天崩地裂的時候我都會一直永遠陪伴在你左右曾經深愛著的你到最後卻不能在一起
64 2.追美夢 khiā tiàm人生的舞台 jîn-singê bú-tâ
65 4.甲天拼輸贏 人生的劇本 jîn-singê kio̍k-pún在人寫 tsāi-lâng siá隨人搬 suî- ... 活 uī-liáu sing-ua̍h佮天拚輸贏 kah thinn piànn su-iânn閣較 ... iann爭一口氣 tsing tsi̍t-kháu khuì衝破困難 tshiong-phuà kh ... iânn爭一口飯 tsing tsi̍t-kháu pn̄g換著厝內的溫飽 uānn tio̍h
66 2.Walk away you laugh on every single day Everything will look not so ba
67 4.Get Closer 每個細胞和妳對到.不存在問號. Now sing the chorus with me as we both get closer
68 10.Dreamer In The Sunshine f I could sing a song如果我能唱一首歌 If you could ... ) a song如果我能唱一首歌 If you could sing along如果你們能跟我唱和 If we could take th
69 1.兒時現在(Past& Now) u丘柏樑作曲 Ken Yau丘柏樑編曲 Sing林祐陞主唱 Fox Felix River Kth A E F#m D x3(Fox) A E我在說天(空)很遠 A E舊情卻不(破)損 A E笑著怨不(聽)規勸
70 3.聯誼奇遇(Fantasy of Singles Mixer) r>3.聯誼奇遇(Fantasy of Singles Mixer)作詞 H作曲 H嗯穿甚麼衣服去聯誼嗯鼻毛們有沒有整齊噢恐龍妹千萬別到齊啊否則我拔腿跑第一星期六下午一點半約了景美女中來談談。聽說對方來
71 6.癡情(痴情) siong-suî三生石約束 sam-sing-tsio̍h iok-sok刻咱的名字 khik lánê miâ-jī如今只賰斷腸詩 jû-kim tsí tshun tuān-tn̂g-si無言淚 bô-
72 3.人生看頭前 人生看頭前》Jîn-sing Khuànn Thâu-tsîng葉啟田 Ia̍p Khé-tiân人 ... iân人生 jîn-sing有苦樂的生活環境ū khóo-lo̍kê ... hóo-lo̍kê sing-ua̍h khuân-kíng好歹總是愛適應 hó-pháinn ts ... 人生啊人生 jîn-sing--ah jîn-sing世間親像來旅行 sè-kan tshin-tshiūnn lâi lú- ... îng人生 jîn-sing有感動的心路歷程ū kám-tōngê sim-lōo li̍k-tîn ... 人生啊人生 jîn-sing--ah jîn-sing
73 6.望穿抽水 ves作詞 rap sing作曲 the音樂製作 the音樂(Seanie P) Delete哂我D friend唔要再見到我自己點解咁多 Hashtag因為個個都自卑根本冇嘢值得睇通通將佢dislike好多bitch好多like好多 follow好多雞我由你水你繼續抽我由你女你繼續 ... hes want attention so they messing with their photoshop editing the s
74 13.天空之城 (Come and sing with me)此刻的心已再(Sing along with me)不管幾多的風雨信念也不改 You know I never change即使幾多次難過此刻的心已再(Come and ... change即使幾多次難過此刻的心已再(Come and sing with me)不惜將它一一記載 Good days never c
75 6.My Friend For auld lang syne.Sing along now...... O.S.會有那麼的一天吧我依然有好多好多的事想第一個告訴你但發現你已經不在我身邊不能天天見面了我會有點孤單的 I keep yo
76 2.愛沒遺憾 iông我的一生無後悔 guáê it-sing bô hiō-hué我猶有真濟愛 guá iáu-ū tsin tsēài我猶有夢 guá iáu-ū bāng我感謝 guá kám-siā有你陪伴的每一工ū
77 1.天空之城 (Come and sing with me)此刻的心已再(Sing along with me)不管幾多的風雨信念也不改 You know I never change即使幾多次難過此刻的心已再(Come and ... change即使幾多次難過此刻的心已再(Come and sing with me)不惜將它一一記載 Good days never c
78 1.你愛上的我 s desperately Not a single word we talk about the past一生懸命新しい記憶を造る昔のこと私たちも絶対言わない你的眼睛隱瞞了你的心他從來沒消失只是轉移 Your
79 1.昴宿星系來的人 唱著歌 I know I know I sing a song醒過來的人都微笑著心向陽
80 10.Westside(& brandUn DeShay) from all same same singin this song hey hey City of the angels God is good He gon take you out of the ne
81 4.Underground King ple Every single Yeezy yea I step in puddles想過這樣的生 ... 管是Rapping Singing還是演技就是這麼的有出息去哪都是VIP但我尊重每一個人你不懂就
82 9.自己 殆盡或者用力地喘息 Sing a song(唱首歌) Sing a song(唱首歌) Sing a song(唱首歌) Sing a song(唱首歌)如若變成生命中的情不自禁那就用最溫熱的手臂擁抱
83 2.愛情敢會當參詳 pinn陪阮一生 puê gún it-sing望情關路花開 bāng tsîng-kuan-lōo hue khui有心人伴相隨ū-sim-lâng phuānn sio-suî追求幸福 tui-kiû hī
84 5.媽祖出巡 i渡眾生脫離苦海 tōo tsiòng-sing thuat-lī khóo-hái祈求濟解 kî-kiû tsè-kái顯靈降駕 hián-lîng kàng-kà祈求為船隻來消災 kî-kiû uī tsû
85 8.Bop Dee(&周禹成) clapping follow me singing nananana rap what say what raly on to support i i i i i cant see what is the
86 1.啊咿呀 是我以為 Imma Sing Around The World For You Imma Sing Around The World For You啊咿呀後知後覺啊咿呀這 ... 是我以為 Imma Sing Around The World For You Imma Sing Around The World For You啊咿呀後知後覺啊咿呀
87 16.Once nly had a single chanceJust once With a decision that would influence the world What would we do if we were given just once If the final rule ... eesJust once If we only had a single chanceJust once With a decision
88 1.封印 ou got me singing~ You got me so excited You got me so excited從未間斷的分隔如果有如果已經氧化成為條件的反射小心翼翼守護著最後的取捨感化了什麼讓我明白一種人類學科無論又如何也會悲傷沉默 You got me so exci ... ent(You got me so) You got me singing You got me so excited You got m
89 2.致愛(吉他版) 泣請記得還有一首歌 I'll only sing for you girl It's your song oh~世界變化不停人潮川流不息我只想每個落日身邊都有你如果有一天你會忘記我們的約定沒關係至少有這首歌我再
90 1.Open Your Eyes Now I can sing with you always Feel my love all the time I can see woo hoo woo I can be every thing that I could be I will always I'll be ... ould be I will always I'll be singing with a sweet Melody woo hoo woo I can feel all the love you gave to me We will always we'll be ... to me We will always we'll be singing Till the day is over tonight Open your ears everyday Everyday I will whisper Open your mind I will always Be here all the ti ... eel with you always Now I can
91 17.我有今日 words I wanna say I sing my love for you I'll just let the music make sweet love to you曾經和你因工作一起遠飛但我還未知心中
92 11.Let's Road s and say(sing) Let's road See how far we could be Louder brighter father stronger who I want to be Let's road See how far dream could be High ... l be free Close your eyes and sing(!
93 9.鋼鐵男孩~ Iron Boy~ 單的度過Every single night No more try!封鎖我的愛刪除了未來不知道正義 ... 單的度過Every single night No more lie不再需要愛不想再重來生命到最後只 ... 單的度過Every single night No more try!封鎖我的愛刪除了未來 Ah~
94 1.Aka Pacici不要逞強 suwal no singsi Sanay ko suwal no ising Sa mimin ngen to ko siraw Sa madah
95 12.All I Want Song Keep Singing In My Heart That The One For You I'll Never Let It Stop You And I We Could Have Shared One Love And It Shining There On Us L ... Like The Sun For Every Time I Sing The Song With You The Fire's Getti
96 1.Romantic Troubadour g writing singing wish you to see I really love you more than everything I kiss you in my paintings I hold you in my staves You were like a sh ... ir fantasy I painting writing singing wish you to see I really love you more than everything I'm sorry for That I was too poor to give you something Something can ... ir fantasy I painting writing singing wish you to see I really love you more than everything I really love you more than everything Can you hear me now I am ... hing
97 2.Romantic Troubadour g writing singing wish you to see I really love you more than everything I kiss you in my paintings I hold you in my staves You were like a sh ... ir fantasy I painting writing singing wish you to see I really love you more than everything I'm sorry for That I was too poor to give you something Something can ... ir fantasy I painting writing singing wish you to see I really love you more than everything I really love you more than everything Can you hear me now I am ... hing
98 3.我的女孩 d night I sing you lullaby Good night good night sweet dream tonight Good night good night I ... night Good night good night I sing you lullaby Good night good night sweet dream tonight Don't worry close ur eyes I'm always by your side Don't let the bed bugs ... night Good night good night I sing you lullaby Good night good night晚安晚安晚安晚安晚安晚安 Good night good night I ... 安晚安晚安 Good night good night I sing you lullaby Good night good nig
99 1.Keep On Fight On(& MastaMic) fight on Sing it out loud sing it out… Sing it out loud sing it out now Down down down down don
100 8.Me And My911 ng on the stage I'm singing Clear and loud but deep inside a voice keeps saying'what's this about? What t

最多只能顯示前 100 項,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】