QK 歌词 CIRCUS乐团 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
> > > >

CIRCUS乐团专辑介绍
歌词
专辑列表
新闻
歌手介绍
相关视频

CIRCUS乐团

QK

Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
QKQKQK噢 才不会累
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
QKQKQK噢 才不会累
你说你昨天失眠
我说我今天宿醉
也不敢面对明天
我们实在太可怜
疯狂世界虐待一切
我的精神块残废
就要崩溃 在不发泄
只好爆炸性毁灭

Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
QKQKQK噢 才不会累
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
QKQKQK噢 才不会累
那不争气的眼泪
和垮了台的狼狈
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
干脆来倒头就睡
然后继续不要脸

那呕吐般的倒胃
和狗屎般的倒楣
干脆来倒头就睡
醒来可以无所谓

这完美
的一天
我只想睡的甜

别吵我
小声点
有美女在我身边
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
QKQKQK噢 才不会累
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
Everybody wanna QK
QKQKQK噢 才不会累


[00:01.85]~~~~~KW制作~~~~~
[00:11.13]Everybody wanna QK
[00:13.30]Everybody wanna QK
[00:15.44]Everybody wanna QK
[00:17.62]QKQKQK噢 才不会累
[00:19.82]Everybody wanna QK
[00:21.99]Everybody wanna QK
[00:24.14]Everybody wanna QK
[00:26.31]QKQKQK噢 才不会累
[00:28.64]你说你昨天失眠
[00:33.18]我说我今天宿醉
[00:37.23]他不敢面对明天
[00:41.64]我们实在太可怜
[00:45.33]疯狂世界
[00:47.55]虐待一切
[00:49.69]我的精神快残废
[00:53.87]就要崩溃
[00:56.23]在不发泄
[00:58.44]只好爆炸性毁灭
[01:03.36]Everybody wanna QK
[01:05.62]Everybody wanna QK
[01:07.74]Everybody wanna QK
[01:09.97]QKQKQK噢 才不会累
[01:12.17]Everybody wanna QK
[01:14.31]Everybody wanna QK
[01:16.47]Everybody wanna QK
[01:18.70]QKQKQK噢 才不会累
[01:38.35]那不争气的眼泪
[01:40.38]和垮了台的狼狈
[01:42.61]干脆来倒头就睡
[01:44.55]然后继续不要脸
[01:47.29]那呕吐般的倒胃
[01:49.13]和狗屎般的倒楣
[01:51.26]干脆来倒头就睡
[01:52.86]醒来可以无所谓
[01:55.66]这完美
[01:57.53]的一天
[02:00.08]我只想睡的甜
[02:04.32]别吵我
[02:06.56]小声点
[02:08.85]有美女在身边
[02:13.04]Everybody wanna QK
[02:15.40]Everybody wanna QK
[02:17.56]Everybody wanna QK
[02:19.78]QKQKQK噢 才不会累
[02:21.98]Everybody wanna QK
[02:24.09]Everybody wanna QK
[02:26.26]Everybody wanna QK
[02:28.54]QKQKQK噢 才不会累
回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网