See You阿囉哈 歌词 黄妃 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网
魔镜歌词网女生歌手黄妃非常妃See You阿囉哈

黄妃歌词
专辑列表
新闻
歌手介绍
相关视频

黄妃

See You阿囉哈

作词:武雄
作曲:曾世扬
编曲:王俊杰
和声:谢文德/黄秀侦

一手牵着孤单 一手揽着心疼 一条路双人慢慢仔行
一步行过甜蜜 一步踏着看破 是好歹嘛拢是咱的命

*一个痴情的人 一对无缘的伴 一场梦最后无输无赢
 一句心内的话 一路依依难舍 沿路搁唱着惜别的歌

 车站内的播音声 声声句句See you 阿囉哈
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
 再会我的爱人 再会就欲拆散 不甘嘛是同款要上车

△惦惦送你离开我 最后一声See you 阿囉哈
 外面世界彼大 你著认真打拼 我永远会为你等置这

Repeat *,#,△

外面世界彼大 你著认真打拼 我永远会为你等置这


[00:01.00]黄妃 - see you阿囉哈
[00:10.00][03:37.71]转载来自 ※Http://www.mojim.com 魔镜歌词网
[00:25.00]一手牵着孤单 一手揽着心疼
[00:38.11]一条路双人慢慢仔行
[00:42.45]一布行过甜蜜 一布踏着看破
[00:48.63]是好歹嘛拢是咱的命
[00:53.19][01:58.23]一个痴情的人 一对无缘的伴
[00:59.28][02:22.69]一场梦最后无输无赢
[01:03.37][02:26.84]一句心内的话 一路依依难舍
[01:09.59][02:33.23]沿路搁唱着惜别的歌
[01:13.53][02:37.22]车站内的播音声
[01:21.04][02:45.14]声声句句see you阿囉哈
[01:26.70][02:50.57]在会我的爱人 在会就欲拆散
[01:33.01][02:56.44]不甘嘛是同款要上车
[01:37.40][03:00.39]惦惦送你离开我
[01:41.97][03:05.26]最后一声see you阿囉哈
[01:47.52][03:10.87][03:21.55]外面世界彼大 你著认真打拼
[01:53.83][03:17.28][03:27.93]我永远会为你等置这


------------------------------------------


《See You阿囉哈》
黄妃 N̂g Hui

一手牵着孤单
tsi̍t-tshiú khan-tio̍h koo-tuann
一手揽着心疼
tsi̍t-tshiú lám tio̍h sim-thiànn
一条路双人慢慢仔行
tsi̍t-tiâu lōo siang-lâng bān-bān-á kiânn
一步行过甜蜜
tsi̍t-pōo kiânn kuè tinn-bi̍t
一步踏着看破
tsi̍t-pōo ta̍h-tio̍h khuànn-phuà
是好䆀嘛拢是咱的命
sī hó-bái mā lóng-sī lán ê miā

一个痴情的人
tsi̍t-ê tshi-tsîng ê lâng
一对无缘的伴
tsi̍t-tuì bô-iân ê phuānn
一场梦最后无输无赢
tsi̍t-tiûnn bāng tsuè-āu bô-su-bô-iânn
一句心内的话
tsi̍t-kù sim-lāi ê uē
一路依依难舍
tsi̍t-lōo i-i lân-siá
沿路阁唱着惜别的歌
iân-lōo koh tshiùnn tio̍h sioh-pia̍t ê kua

车站内的播音声
tshia-tsām lāi ê pòo-im siann
声声句句
siann-siann-kù-kù
See you 阿囉哈
See you a-looh-ha
再会我的爱人
tsài-huē, guá ê ài-jîn
再会就欲拆散
tsài-huē, tiō beh thiah-suànn
毋甘嘛是仝款爱上车
m̄-kam, mā sī kāng-khuán ài tsiūnn-tshia

恬恬送你离开我
tiām-tiām sàng lí lī-khui guá
最后一声
tsuè-āu tsi̍t-siann
See you 阿囉哈
See you, a-looh-ha
外面世界遐大
guā-bīn sè-kài hiah tuā
你著认真拍拼
lí tio̍h jīn-tsin phah-piànn
我永远会为你等伫遮
guá íng-uán ē uī lí tán tī tsia
---

外面世界遐大
guā-bīn sè-kài hiah tuā
你著认真拍拼
lí tio̍h jīn-tsin phah-piànn
我永远会为你等伫遮
guá íng-uán ē uī lí tán tī tsia

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网