Kriesha Chu( 크리샤 츄 ) 专辑列表 共收藏 2张专辑 3首歌词 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网


魔镜歌词网日韩歌手Kriesha Chu( 크리샤 츄 )
Kriesha Chu( 크리샤 츄 )【 共收藏 2 张专辑, 3 首歌 】
歌曲列表方式 专辑列表(时间) 歌名列表(字数) 歌名列表(笔划)
专辑名称 年份 歌曲列表    
CS NUMBERS VOL. 11 韩文
2018-06
1.An Old Love Story
Kriesha Chu 1st Single Album 韩文
2017-05
1.I Want You (Feat. Yong Jun Hyung) (Prod. By Yong Jun Hyung, Kim Tae Ju) (提供)2.Trouble (Prod. By Yong Jun Hyung, Kim Tae Ju) (提供)

修改 专辑资讯

回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网