Mojim Lyrics

目屎滴 + 憂愁月 】 【 Lyrics 40 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 5.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何予阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱袂止啊~ ... 相見斷腸詩唱袂止啊~憂愁月暝月色照在…
2 18.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
3 3.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
4 11.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
5 3.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月

6 5.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
7 28.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
8 2.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放未離夢中來相見斷腸詩唱未止啊無聊月
9 7.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是注定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
10 11.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……無聊月
11 3.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
12 13.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
13 34.月夜愁 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹離啊~ ... 相見斷腸詩唱抹離啊~憂愁月
14 8.河邊春夢+月夜愁+思念的歌 聽起鳥悲傷目睭看橋頂目屎滴胸前自恨歹環境自嘆這薄命河邊春風冷難得作犧牲●月夜愁 Lyricist 周添旺 Composer 鄧雨賢月 ... 想抹出彼個人啊...憂愁月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離雙邊來散開斷腸詩唱抹止啊...怨嘆
15 20.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
16 13.月夜愁 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊..憂愁月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離雙邊來相見斷腸詩唱抹止啊..無聊月
17 15.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊...憂愁月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離雙邊來煞開斷腸詩唱抹止啊...無聊
18 15.月夜愁 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊...無聊月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止 ... 斷腸詩唱抹止啊...憂愁月
19 7.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
20 11.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月

21 5.月夜愁 相見斷腸詩唱袂止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照矮樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月
22 9.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
23 1.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
24 9.月夜愁 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎伊放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊~ ... 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月
25 5.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
26 23.月夜愁 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎伊放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊~ ... 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝[ar:江蕙
27 2.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊無聊月暝敢是註定無緣份所愛丌伊因何予阮放袂離夢中來相見斷腸詩唱袂止啊 ... 來相見斷腸詩唱袂止啊憂愁月
28 21.月夜愁 相見斷腸詩唱未止啊!憂愁月暝。更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添阮傷悲心頭酸 ... 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊!無聊月暝無聊月暝..
29 11.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……無聊月
30 6.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放未離夢中來相見斷腸詩唱未止啊無聊月
31 10.月夜愁(董事長樂團&李婭莎) 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月
32 8.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
33 10.月夜愁 樹影加添阮傷悲心頭酸目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
34 4.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
35 39.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
36 11.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
37 2.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
38 5.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
39 6.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
40 13.月夜愁 相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝更深無伴獨相思秋蟬哀啼月光所照的樹影加添我傷悲心頭酸 ... 樹影加添我傷悲心頭酸目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝