Mojim Lyrics

武雄 + 羅大佑 】 【 Lyrics 44 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 2.致觀音山 羅大佑-家 III2.致觀音山 Lyricist ... 致觀音山 Lyricist 羅大佑武雄 Composer 羅大佑多少年裡承擔的孤眠我靜臥中的瑪麗亞只有妳最懂這個出門進門的人想念的家剎那
2 4.人生愛繼續 羅大佑-家 III4.人生愛繼續 Lyricist ... 生愛繼續 Lyricist 武雄 Composer 羅大佑太平洋的風浪吹亂時代方向吹著寶島男兒純情的笑容有人為錢走傱有人為情流浪飄撇 ... i Kè-sio̍k羅大佑Lô Tāi-iū太平洋的風浪 Thài-pîng-iûnnê hong
3 5.初戀的少年家 羅大佑-美麗島5.初戀的少年家 Lyricist ... 的少年家 Lyricist 武雄 Composer 羅大佑 Arranger 羅大佑、朱敬然、陳彥江 Supervisor 羅大佑和聲羅大佑程式編寫朱敬然、陳彥江木吉他 ... 朱敬然、陳彥江木吉他羅大佑貝斯羅大佑配唱剪接陳彥江錄音師王晉溢、朱敬然錄音室白金錄音室(台北)、燃點音樂實驗
4 15.真的假的 羅大佑-美麗島15.真的假的 Lyricist ... 真的假的 Lyricist 武雄羅大佑 Composer 羅大佑*到底你是真是假是真是到底你是假是真是假是到底你是真是假是真是到底你是假
5 1.大家無輸贏 羅大佑-昨日至今1.大家無輸贏 Lyricist ... 家無輸贏 Lyricist 武雄 Composer 羅大佑天光的時陣情愛的路途遠走無三五步塞車的黃昏又擱牽掛牽掛已經晏繁華的所在花

6 3.初戀的少年家 羅大佑-昨日至今3.初戀的少年家 Lyricist ... 的少年家 Lyricist 武雄 Composer 羅大佑昨暝對故鄉吹來的風我想甲心咧痛姑娘你甘知阮的夢中誰置叮流清汗我一路轉彎看到 ... àu-liân-ke羅大佑Lô Tāi-iū昨暝對故鄉吹來的風 tsa-mê tuì kòo-hi
7 4.真的假的 羅大佑-昨日至今4.真的假的 Lyricist ... 真的假的 Lyricist 武雄羅大佑 Composer 羅大佑到底你是真是假是真是到底你是假是真是假是到底你是真是假是真是到底你是假是
8 1.再會吧!素蘭 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭1.再會吧!素蘭天通日片劍風子 ... 風子守歌片尾曲 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲合唱OK男女車就欲離開心慢慢仔碎一工過一工每一工阮逐工塊夢逐工
9 2.苦海遇晴郎 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭2.苦海遇晴郎 Lyricist 王 ... 遇晴郎 Lyricist 王武雄 Composer 花比傲 Arranger 花比傲演唱OK女子合唱團明知你的目睭迷亂阮的目睭偏偏愈看愈痴
10 3.OK情歌 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭3.OK情歌 Lyricist 王 ... K情歌 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger Rika Arakawa合唱OK男女合嗨啊囉哩喂啊囉哩喂歡頭喜面牽
11 4.冤家 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭4.冤家 Lyricist 王 ... .冤家 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲合唱OK男女是誰人黑白講阮脾氣生做彼呢番是不是含慢才得屈勢弓假
12 5.寶貝心肝 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭5.寶貝心肝 Lyricist 王 ... 貝心肝 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 羅大佑合唱OK男女日頭漸漸爬上山天光就出外恁是阮的寶貝心肝無分細甲大送你讀冊送
13 6.戀曲1939 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭6.戀曲1939 Lyricist 王 ... 939 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger Rika Arakawa合唱OK男女思思念念彼個人溫柔的笑容重重疊
14 7.再會吧欲來去 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭7.再會吧欲來去天通日片劍風子 ... 風子守歌主題曲 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲合唱OK男女抬頭三叢香蒼天做証見倆人心連心捧杯免細膩時代風雲天
15 8.十八姑娘 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭8.十八姑娘 Lyricist 王 ... 八姑娘 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger Rika Arakawa合唱OK男女十八姑娘淡薄仔溫柔可比是含花當
16 9.臺北市的墓仔埔(口白王武雄) 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭9.臺北市的墓仔埔(口白王 ... 北市的墓仔埔(口白王武雄) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger Anthony M.Fernandes合唱OK男女 OS來來來人濟
17 10.斷夢曲 羅大佑-[台語歌曲集1]再會吧素蘭10.斷夢曲 Lyricist 王 ... 斷夢曲 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 羅國治合唱OK男女是無情無義的這個時代還是前世的期待你咱雙人會相逢在
18 1.台灣進行曲(OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜1.台灣進行曲(OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑陣陣的號聲響亮自墾丁一直到基隆踏著先人的血汗破浪乘風欲開航喲伊喲伊出征東西 ... -hîng-khik羅大佑Lô Tāi-iū OK男女合唱團OK Lâm-lú Ha̍p-tshi
19 2.大家無輸贏(OK女子合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜2.大家無輸贏(OK女子合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑天光的時陣情愛的路途走無三五伐塞車的黃昏又擱牽掛牽掛已經晏繁華的所在花花
20 3.閏月閏愛情(OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜3.閏月閏愛情(OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑想到彼句話連夢攏怨嗟寂寞深更暗淡胭脂一暝怨天白一暝怨天白緣盡天借過冷暖悲

21 4.風透的日子(羅大佑) 羅大佑-寶島鹹酸甜4.風透的日子( ... r>4.風透的日子(羅大佑) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑是一個不敢用情的人有一段袂曉完成的夢漂泊的虛華掩蓋著孤單也不知緣份像風飛
22 5.相鼠(& OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜5.相鼠(& OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑你若學人講正義啊先生我嘛想著足趣味你若想欲插政治啊先生我著會使看好戲你若
23 6.告別(& OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜6.告別(& OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑一聲拜拜是簡單三五字一段暗示像風吹葉離枝一幕報白換接引的城市一場告別是永
24 7.寶島鹹酸甜(& OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜7.寶島鹹酸甜(& OK男女合唱團) Lyricist ... 合唱團) Lyricist 羅大佑武雄 Composer 羅大佑船船聽講欲開啊小姐你塊等什麼趕緊做伙轉去準備不通乎阮等歸暝寶島美麗又活潑
25 8.風吹風吹(OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜8.風吹風吹(OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想袂到彼放蕩伊親像一陣風定定無
26 9.風神的歌詩(OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜9.風神的歌詩(OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑呵嘿呵飛向天壯志凌霄好男兒為國為民無家己勇敢殺入萬重圍呵嘿呵驚什麼碎骨分
27 10.搧東風(OK男女合唱團) 羅大佑-寶島鹹酸甜10.搧東風(OK男女合唱團) Lyricist 王 ... 唱團) Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑齊東隆東強東隆東齊東隆東強東強齊東隆東強東隆東齊東隆東強東強齊東隆東強東
28 9.牽成阮的愛 羅大佑-原鄉9.牽成阮的愛 Lyricist 李坤城王 ... Lyricist 李坤城王武雄 Composer 羅大佑演唱鳳飛飛有時過路有時做夢予阮想半天前世姻緣夢中做伴醒來無半項甚麼時陣甚
29 4.台灣進行曲 羅大佑-暫存4.台灣進行曲演唱 ... 灣進行曲演唱羅大佑& Ok男女合唱團 Lyricist 武雄 Composer 羅大佑 Arranger 蕭東山&花比傲&羅大佑陣陣的號聲響亮自墾丁一直到基隆踏著先人的血汗破浪乘風欲開航衝衝出征東西南北 ... -hîng-khik羅大佑Lô Tāi-iū OK男女合唱團OK Lâm-lú Ha̍p-tshi
30 28.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 陳飛午有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
31 27.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一陣風定定無
32 22.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
33 5.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 陳飛午有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
34 8.淡夏 8.淡夏 Lyricist 武雄羅大佑林夕 Composer 倫永亮柔柔陽光照進透明的天窗陣陣微風掀開夏日的清香每一片白雲飄過
35 17.牽成阮的愛 Lyricist 李坤城王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有時過路有時做夢予阮想半天前世姻緣夢中做伴醒來無半項甚麼時陣甚
36 5.淡夏 5.淡夏 Lyricist 武雄羅大佑林夕 Composer 倫永亮柔柔陽光照進透明的天窗陣陣微風掀開夏日的清香每一片白雲飄過
37 6.蠱戀 6.蠱戀 Lyricist 武雄羅大佑 Composer 花比傲若悲若喜若有若無若干若即若離的雙眼似親似離似夢似真是否焦點已成
38 11.牽成阮的愛 Lyricist 李坤城王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有時過路有時做夢予阮想半天前世姻緣夢中做伴醒來無半項啥麼時陣啥
39 3.致觀音山(Live版) 事發聲.錄音棚現場-羅大佑.專場3.致觀音山(Live版) Lyricist ... ve版) Lyricist 羅大佑武雄 Composer 羅大佑武雄多少年裡承擔的孤眠我靜臥中的瑪麗亞只有妳最懂這個出門進門的人想念的家剎那間
40 12.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
41 4.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
42 10.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
43 2.風吹風吹 吹風吹 Lyricist 王武雄 Composer 羅大佑 Arranger 花比傲有人是無行蹤有人被風笑憨熱戀的風吹飄來飛去想未到彼放蕩伊親像一
44 9.當我們同在一起 同在一起 Lyricist 羅大佑武雄 Composer 羅大佑讓我們同在一起問候祝福把煩惱通通開除才叫做心滿意足當我們同在一起唱歌跳舞