Mojim Lyrics

新男朋友 】 【 Lyrics 8 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 10.李唐娜 了出國來到美國是為了嘗試新的生活現在交到新男朋友就是在台上吹這一首'Donna Lee'的查理.帕克**李唐娜妳人在哪裡?會不會寂寞?李唐娜妳若會寂寞不要再漂泊(...只求她歸來)又過了九年突然有一天李爸和李媽
2 3.李唐娜 了出國來到美國是為了嘗試新的生活現在交到新男朋友就是在台上吹這一首'Donna Lee'的查理.帕克**李唐娜妳人在哪裡?會不會寂寞?李唐娜妳若會寂寞不要再漂泊(...只求她歸來)又過了九年突然有一天李爸和李媽
3 1.壞x5(壞壞壞壞壞) 踹踹踹一腳把門都踢壞你私下告訴我她已經有新男朋友我一時氣不過打電話去問她她後來又怪你為何你不保守秘密你又跑來罵我不應該出賣你 Repeat*我有一點累了情緒分不出好與壞外面微風吹著花也在盛開點亮房間的燈一切都恢
4 4.壞 踹踹踹一腳把門都踢壞你私下告訴我他已經有新男朋友我一時氣不過打電話去問他他後來又怪你為何不保守秘密你又跑來罵不應出賣你我有一點累了情緒分不出好壞外面微風吹著花也在盛開點亮房間的燈一切都恢復正常鏡子裡面的我完全看
5 2.壞x5(壞壞壞壞壞) 踹踹踹一腳把門都踢壞你私下告訴我她已經有新男朋友我一時氣不過打電話去問她她後來又怪你為何你不保守秘密你又跑來罵我不應該出賣你 Repeat*我有一點累了情緒分不出好與壞外面微風吹著花也在盛開點亮房間的燈一切都恢

6 8.腳踏車 當作天生好手腳踏車是新男朋友我滑下山坡看看海邊日落要找回失去已久的快樂把你當作路邊石頭腳踏車是 ... 當作路邊石頭腳踏車是新男朋友如果你寂寞請別回來找我這次我很小心不會再跌落該怎麼轉彎方法都還記得前進
7 6.我的朋友 兩個禮拜後她在電話那頭興高采烈的描述她的新男朋友唉............我翻著一本書靜靜的聽她說忽然有一點難過卻說不上來為什
8 5.我沒有用沒辦法給你想要的生活(I'm Useless and Cannot Give You the Life You Wanted) AND今天發現你交了新男朋友仔細看一看長得還很像我你怎麼可以交了 ... 很像我你怎麼可以交了新男朋友雖然當初是我先跟你說分手搭拉搭拉搭拉搭拉搭拉搭拉搭搭拉搭拉當流下的眼淚滴 ... 女朋友而你卻已經交了新男朋友交往前有沒有想到我會很難過躺在床上看你照片眼淚沒停過搭拉搭拉搭拉搭拉搭