Mojim Lyrics

山盟甲海誓 + 後悔 】 【 Lyrics 18 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 3.愛情萬萬歲 ~柔#女:一首歌唱著山盟甲海誓今生註定來作伙男:愛無收回情無空白愛妳愛妳無~ ... 情無空白愛妳愛妳無~後悔女:一寸心為你付出無惜一切阮是痴情女人花男:雙人腳步同心行同齊合:沿路只要有 ... -pe̍h愛你愛你無後悔ài líài lí bô hiō-hué女)一寸心為你付出 tsi̍t-
2 8.一夜千杯 萬回風霜一路陪放手也後悔山盟甲海誓是我違背紡見的心什人的一輪月看阮贖罪心暢痛為伊一夜千杯一蕊花為我落地想 ... lōo puê放手也後悔 pàng-tshiú iā hiō-hué山盟佮海誓 san-bîng
3 8.一切攏是假 真情已經乎妳出賣過去山盟甲海誓無我妳不嫁欺騙的話講甲這多原來妳愛的不只我一個受傷靈魂誰人體會...切 ... 咧免擱挽回有愛過我不後悔一切攏是假
4 8.對妳的思念 影不知麥去叨位找過去山盟甲海誓已經變成紙風吹為情夢為情相隨風一直飛等待你的春天也已經過滿山秋葉田嬰飛 ... 影不知麥去叨位找過去山盟甲海誓已經變成紙風吹為情夢為情相隨風一直飛等待你的春天也已經過滿山秋葉田嬰飛 ... 春又過啊~愛你一生沒後悔滿天思念雨落田嬰飛啊~秋風秋葉春又過啊~愛你一生沒 ... 春又過啊~愛你一生沒後悔滿天思念
5 13.流星來作伴 擔這一切不管怎樣嘛袂後悔當初為著妳一句話永遠放在心肝底*咱二人深深斷線的風吹一世人敢也擱有機會以前講 ... 敢也擱有機會以前講的山盟甲海誓如今變成白賊話#我的感情對妳放外多已經沒法度收回雙人的路以後沒人陪只

6 5.小橋流水 的話溫暖阮心底愛你無後悔國陪我走遍千山萬水細數愛的歲月台感謝情路你來陪陪阮行過 ... 謝情路你來陪陪阮行過山盟甲海誓----------------------------------- ... sim-té愛你無後悔ài lí bô hiō-hué陪我走遍千山萬水 péi wǒ zǒu b
7 9.今夜欲離開 變心愛別個啊~愛你無後悔今生只為你一個治咱相愛的經過有咱 ... 個治咱相愛的經過有咱山盟甲海誓啊~真心袂後悔真情可比雲甲月今夜雖然要離別期待他日再相會乎咱的心永遠黏作
8 3.風中花 的老街講愛過袂記咧講後悔我的心肝在下雪不曾聽過真心的情話不曾聽過失去的愛會凍擱挽回找無相愛的美麗燒掉 ... 你無愛我無愛你反背我後悔攏不免擱再解釋不免擱講誰愛過忘記 ... 釋不免擱講誰愛過忘記山盟甲海誓反正你無愛阮收回失去的放乎過風中花隨風飛冷風吹孤單擱來相找站惦治無人的 ... 的老街講愛過袂記咧講後悔我的心肝在下雪不曾聽過真心
9 2.寫袂了的批 阮愛你的經過寫咱彼段山盟甲海誓寫阮今嘛外後悔重複:**
10 7.愛很多 來提真心愛到底永遠袂後悔像阮這款你欲叼找用付出用感情愛到底阮的愛是真不是假無控制無 ... 愛是真不是假無控制無後悔愛到底一生只愛你一個只要講出一句真心話乎阮當作 ... 出一句真心話乎阮當作山盟甲海誓我的人我的心我的情我的愛就是你
11 5.飛 話請你解釋當時愛我無後悔請你解釋為何愛我攏係假請你放我自由飛還乎你 ... 請你放我自由飛還乎你山盟甲海誓斷線的風吹決心一去不再回請你放我自由飛一個人請你好好過心愛的心愛的乎
12 34.一嘴乾一杯 鬧的台北街冷暖塊輪替山盟甲海誓誰人先後悔世間的戀愛歌全是白賊話一嘴乾一杯暫時麥擱想彼多飲乎茫茫一切就不免擱解釋一嘴
13 44.一嘴乾一杯(卡拉OK伴唱版) 鬧的台北街冷暖塊輪替山盟甲海誓誰人先後悔世間的戀愛歌全是白賊話一嘴乾一杯暫時麥擱想彼多飲乎茫茫一切就不免擱解釋一嘴
14 2.心肝永遠是你的 只有你一個愛你一生無後悔你甘忍心對阮來反背阮心內為你在落雪枉費 ... 阮心內為你在落雪枉費山盟甲海誓人生彩色變成了黑白愛恨是輪迴當作相欠債今生到來世阮的心肝永遠永遠是你
15 5.愛情甘講已經過 到彼張信想到你講過的山盟甲海誓遐呢甜你我作夥愛甲攏袂有怨差目啁內只剩咱倆個愛情甘講已經過你我注定袂當 ... 底*冷風一直吹愛我怎後悔到底真情值多少愛甲已經無機會寂寞孤一個猶原癡迷阮的感情欲永遠放心底#* R
16 18.一嘴乾一杯 鬧的台北街冷暖塊輪替山盟甲海誓誰人先後悔世間的戀愛歌全是白賊話一嘴乾一杯暫時麥擱想彼多飲乎茫茫一切就不免擱解釋一嘴
17 1.一嘴乾一杯 鬧的台北街冷暖塊輪替山盟甲海誓誰人先後悔世間的戀愛歌全是白賊話一嘴乾一杯暫時麥擱想彼多飲乎茫茫一切就不免擱解釋一嘴
18 11.一嘴乾一杯(卡拉Ok伴唱版) 鬧的台北街冷暖塊輪替山盟甲海誓誰人先後悔世間的戀愛歌全是白賊話一嘴乾一杯暫時麥擱想彼多飲乎茫茫一切就不免擱解釋一嘴