Mojim Lyrics

也失去意義 】 【 Lyrics 11 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 1.平平淡淡過一生 夜裡失去了你失去勇氣也失去意義我只想和你平平淡淡過一生可惜愛情從來不會公平寂寞只剩自己身不由己留我傷 ... 夜裡失去了你失去勇氣也失去意義我只想和你平平淡淡過一生可惜愛情從來不會公平寂寞只剩自己身不由己留我
2 1.燙傷我自己(&帶淚的魚) 是風吹進擱置在角落被你退回的那封信少了你也失去意義愛上你的我的全部野心就是想去你的心裡愛你最深變我的痛苦就是不斷地燙傷我自己我在你的世界隱身隱藏我的淚翻滾我的熱情燙傷我自己再也不對你說一句我把我的心都給你你卻連
3 1.平平淡淡過一生 夜裡失去了你失去勇氣也失去意義我只想和你平平淡淡過一生可惜愛情從來不會公平寂寞只剩自己身不由己留我傷 ... 夜裡失去了你失去勇氣也失去意義我只想和你平平淡淡過一生可惜愛情從來不會公平寂寞只剩自己身不由己留我
4 5.無字的情批(台語) 我愛的伊欲來離開伊講孤單尚適合伊山盟海誓也失去意義情批攏無字癡心變青眠#我甲阿嬤問阿嬤的情批是寫啥咪伊講情人欲愛無勇氣才來用字騙情意 Repeat*#伊講情人欲愛無勇氣才來用字騙分
5 2.錢多不是壞事 從小對我三觀教育清晰這世上人人只為已生命也失去意義我是個雞血lady踩著我的high heel我自信爆棚靠著自己越來越real不要讓我停下來崇尚自己 full of zeal我越來越美麗我越來越魅

6 4.愛情海的魚 你離去若沒有你連眼淚也失去意義彩色的童話也許太美麗我一定心甘情願等到結局好想大聲說我愛你我願離開這裡 ... 你離去若沒有你連眼淚也失去意義彩色的童話也許太美麗我一定心甘情願等到結局好想大聲說我愛你我願離開這
7 2.無字的情批 我愛的伊欲來離開伊講孤單尚適合伊山盟海誓也失去意義情批攏無字癡心變青眠我甲阿嬤問阿嬤的情批是寫啥咪伊講情人欲愛無勇氣才來用字騙情意(才來用字騙分開
8 8.無字的情批 孤單尚適合伊山盟海誓也失去意義情批攏無字癡心變青眠我甲阿嬤問阿嬤的情批是寫啥咪伊講情人欲愛無勇氣才來 ... îng-hái-sè也失去意義 iā sit-khìì-gī情批攏無字 tsîng-phue ló
9 8.無字的情批 孤單尚適合伊山盟海誓也失去意義情批攏無字癡心變青眠我甲阿嬤問阿嬤的情批是寫啥咪伊講情人欲愛無勇氣才來 ... îng-hái-sè也失去意義 iā sit-khìì-gī情批攏無字 tsîng-phue ló
10 1.無字的情批 孤單尚適合伊山盟海誓也失去意義情批攏無字癡心變青眠我甲阿嬤問阿嬤的情批是寫啥咪伊講情人欲愛無勇氣才來 ... îng-hái-sè也失去意義 iā sit-khìì-gī情批攏無字 tsîng-phue ló
11 4.情喻的演習 望氾濫蔓延我把持著你微弱的呼吸肉體的抗拒也失去意義你私意把玩我的欲念我企圖馴化你的尊嚴這只是情喻的演習是一場情喻的宴席 playing on your body playing the spirit這只是情喻的