Mojim Lyrics

一個不該愛的人 】 【 Lyrics 27 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 6.我真的累了 我說了一句不該說的話卻傷了你的心當我愛上一個不該愛的人才知道不能沒有你也許我們根本沒緣分那為何當初要狠狠相愛我真的累了真的累了累的我無法自拔我真的痛了真的痛了離開你算不算是我的錯我真的哭了真的哭了怎麼你沒看到我
2 9.錯過了你(&鐘嘉琪) 已定傷到了你錯過了你我還能再說些什麼愛上一個不該愛的人(原不原諒都已不重要)我不會找一個理由是我不懂來珍惜喔錯過了
3 13.下輩子不做男人 給你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男人就讓我習慣背棄著清 ... 給你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男人如果愛不滿分你就讓 ... 給你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男人只是女人的心猜不
4 6.愛一個不該愛上的人 的人你何必太認真愛上一個不該愛的人真情要保留幾分愛上 ... )真情要保留幾分愛上一個不該愛的人你卻越陷越深愛上 ... !)你卻越陷越深愛上一個不該愛的人真心換不回癡
5 9.寂寞替身 身每一個孤獨的夜深我的心總會隱隱地疼愛上一個不該愛的人只留給自己一身傷痕只怪自己愛得愚蠢分不清你謊言的假真在錯誤的愛裡越陷越深無法自拔卻一往情深我愛上了一個負心的人愛得越真就痛得越深一個人為愛苦苦去等卻等不到你

6 4.愛上了一個不該愛的人 歌4.愛上了一個不該愛的人 Lyricist 孫紅鶯 Composer 楊清宇街上的商店都關了門這條長街只剩我一人你 ... 剩一點愛的微溫愛上了一個不該愛的人我曾給你的除了愛也還是愛愛上了 ... 除了愛也還是愛愛上了一個不該愛的人你曾給我的除了傷心也只是傷心是我太傻太笨愛太傷人還是你太殘
7 11.愛上不該愛的人 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人離開你我越傷透了心為什麼相愛的人傷害卻最深愛多 ... 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛
8 1.愛上不該愛的人 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人離開你我也傷透了心為什麼相愛的人傷害卻最深愛多 ... 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛
9 2.下輩子不做男人 做男人;如果說愛你卻给你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男
10 3.下輩子不要做男人 給你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男人。就讓我習慣背棄著 ... 給你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男人。如果愛不滿分你就 ... 給你帶去傷痕我想我是一個不該愛的人只是女人的心猜不透的靈魂我祈求下輩子我不要做男人。只是女人的心猜
11 7.愛情殺手 期待我哀怨的神情女人我愛的那個女人愛上了一個不該愛的人但是妳我我們毫不在乎的想和命運賭一賭雖然到最後妳還是選擇了離開我也許也許這就是我的宿命男人尤其是像我這樣的男人注定只能做被責備的那種但是我又能夠說什麼呢沈默
12 49.愛上不該愛的人 深愛著的男女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人離開你我越傷透了心為什麼相愛的人傷害卻最
13 2.情段夢醒才知影(feat.林文德) r> Lyricist 黃玟瑛 Composer 周志宏 Arranger Long愛一個不該愛的人恨著你假情意來戲弄毋甘願也不放愛甲恨將阮攬遺憾是尚歹過的情關夢醒了後才知影欲看破愛放下多情人伴隨著無情影受傷了後才知影會心酸會心疼情斷夢醒才知
14 2.猶原愛你(&李明洋) Lyricist 陳偉強 Composer 陳偉強 Arranger 陳偉強(女)愛了一個不該愛的人做了一個不該做的夢(合)明知無希望最後總成空甘願為你選擇做憨人(男)開了一個不該開的窗唱了一條不該唱的歌(合)字字刺心肝句句目眶紅心內猶原毋甘將你放(男)愛
15 5.愛一個不該愛的人 林子娟-有心5.愛一個不該愛的人 Lyricist 林東松 Composer 林東松A愛一個人甘嘸是愛全心全意坦白將心留至伊身邊阮的真心勝過你愛阮每一字感情的價值多少才公平世間愛苦甲甜酸酸澀澀的滋味偏偏為著你受盡
16 4.無可能 驚醒夢中人我竟然愛著一個不該愛的人枉費我感情下這重%用性命付出的戀夢無疑誤一切來變成空我決心跳出情網 ... 驚醒夢中人我竟然愛著一個不該愛的人枉費我感情下這重%用性命付出的戀夢無疑誤一切來變成空我決心跳出情
17 5.愛情不是作夢 免怨嘆多情的世界親像一場夢為何你偏偏愛到一個不該愛的人那世界無共款明知伊是一場空無奈緣分攏沒牽成的彼一工看你對阮癡情的對待阮就目眶紅繁華夢中為何你猶原愛我一個人天公無疼惜咱害你我分西東只有無情對你講再會來相送咁
18 7.愛著一個不該愛的人 之戀7.愛著一個不該愛的人 Lyricist 林賢 Composer 林賢不知你的心是真還是假為你將感情輕易來出賣乎 ... 欺騙阮的話#啊~愛著一個不該愛的人為你付出收回全然無相同哪是對阮的心已經空擱再堅持也無咱的夢啊~愛的 ... 持也無咱的夢啊~愛的一個不該愛的人這條情路茫茫抹凍照希望問你虛情的人走叼藏這款的痛你甘會堪 Rep
19 5.愛情不是作夢 免怨嘆多情的世界親像一場夢為何偏偏你愛到一個不該愛的人那世界無共款明知伊是一場空無奈緣分攏沒牽成的彼一工看你對阮癡情的對待阮就目眶紅繁華夢中為何你猶原愛阮一個人天公無疼惜咱害你我分西東只有無情對你講再會來相送咁
20 2.香(禱念版) 心討別人的夢置菩薩的面前我講出心願我愛著一個不該愛的人不敢望會凍陪伊一生只想愛伊一暫手捧著香用心來求人的軟弱望天來溫柔清香的香飛過面前癡情的目屎一滴一滴流出目

21 10.香(傳頌版) 心討別人的夢置菩薩的面前我講出心願我愛著一個不該愛的人不敢望會凍陪伊一生只想愛伊一暫手捧著香用心來求人的軟弱望天來溫柔清香的香飛過面前癡情的目屎一滴一滴流出目睭-------------------------
22 12.香(Kala) 心討別人的夢置菩薩的面前我講出心願我愛著一個不該愛的人不敢望會凍陪伊一生只想愛伊一暫手捧著香用心來求人的軟弱望天來溫柔清香的香飛過面前癡情的目屎一滴一滴流出目睭-------------------------
23 6.愛情不是作夢 免怨嘆多情的世界親像一場夢為何你偏偏愛到一個不該愛的人那世界無共款明知伊是一場空無奈緣分攏沒牽成的彼一工看你對阮癡情的對待阮就目眶紅繁華夢中為何你猶原愛我一個人天公無疼惜咱害你我分西東只有無情對你講再會來相送咁
24 4.愛情不是作夢 免怨嘆多情的世界親像一場夢為何你偏偏愛到一個不該愛的人那世界無共款明知伊是一場空無奈緣分攏沒牽成的彼一工看你對阮癡情的對待阮就目眶紅繁華夢中為何你猶原愛我一個人天公無疼惜咱害你我分西東只有無情對你講再會來相送咁
25 11.愛上不該愛的人(Remix) 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人離開你我也傷透了心為什麼相愛的人傷害卻最深愛多 ... 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛
26 7.愛上不該愛的人(宇桐非) 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人離開你我也傷透了心為什麼相愛的人傷害卻最深愛多 ... 經深愛著的女人我愛上一個不該愛的人卻是我今生最愛的女人看著你流淚我會傷心別再問我愛你有多深我愛上 ... 問我愛你有多深我愛
27 11.愛著一個不該愛的人 211.愛著一個不該愛的人 Lyricist 林賢 Composer 林賢不知你的心是真還是假為你將感情輕易來出賣乎 ... 欺騙阮的話#啊~愛著一個不該愛的人為你付出收回全然無相同哪是對阮的心已經空擱再堅持也無咱的夢啊~愛的 ... 持也無咱的夢啊~愛的一個不該愛的人這條情路茫茫抹凍照希望問你虛情的人走叼藏這款的痛你甘會堪 Rep